ویژگی های اتاق خواب مناسب در طراحی داخلی طبق قوانین فنگ شویی ۲

0
935
bedroom1

ویژگی های اتاق خواب بر اساس قوانین فنگ شویی در طراحی داخلی ۲

محیط ساده و طبیعی یک زندگی هماهنگ و ملایم را به وجود می آورد.

بهتر است کسانی که به سختی از خواب بیدار می شوند اتاق خوابشان رو به طلاع

باشد یعنی رو به غرب واقع شوند و کسانی که به سختی خوابشان می رود بهتر است

اتاقشان رو به غرب نباشد.

جایی که تخت خواب را در اتاق قرار می دهید بسیار حیاتی است، زیرا شما حدود یک سوم

زندگی تان را در آن سپری می کنید.

bedroom4

بهتر است سرتان به طرف دیوار باشد تا دیوار از آن حمایت کند و به طرف در نیز دید داشته

باشید. طوری که دید خوبی از در داشته و پشت سرتان به جای فضای باز یا پنجره ،

دیوار محکمی باشد.

سعی کنید مستقیما به موازات در نخوابید ، چون در مسیر انرژی های ورودی به اتاق قرار

می گیرید.

اگر پشت شما به در است ، یک آیینه کوچک روی دیوار روبه رو آویزان کنید تا هر کسی را که

وارد اتاق می شود ببینید.

bedroom5

از تصویر های نامتقارن و شلوغ باید در چیدمان اتاق خواب پرهیز شود.

اطمینان حاصل کنید که هیچ چیزی مثل آیینه ، لوازم خانگی برقی و رنگ های شاد ، خواب شما

را آشفته نمی کند و مانع استراحت شما نمی شود.

هنگام شب آیینه های روی درب کمدها را با پرده روشن بپوشانید ، زیرا هنگام خواب باید انرژی های

موجود در اتاق آرام باشد ، آیینه آن ها را گسترش می دهد.

تخت خواب های دارای قاب فلزی امواج الکترومغناطیسی لوازم برقی و سیم کشی خانه را تشدید

می کنند ، تخت خواب های چوبی بهتر هستند.

برای ملحفه ها ، پتو و روبالشی ها از مواد طبیعی استفاده نمایید.

ویژگی های اتاق خواب بر اساس فنگ شویی در طراحی داخلی۱

ویژگی های اتاق خواب بر اساس فنگ شویی در طراحی داخلی۳

ارسال یک دیدگاه