ویژگی های اتاق خواب مناسب در طراحی داخلی طبق قوانین فنگ شویی ۱

0
941
bedroom3

اتاق خواب شما ماوا و گوشه خلوتی است که در آن ناگزیر به استراحت واحیای انرژی خود هستید.

مردم به طور فزاینده در معرض انبوهی از اطلاعات ، به وبژه اطلاعات مربوط به کار ، هستند این موجب استرس دائمی فرساینده می شود.

بنابراین در پایان یک روز طولانی و پر کار ، چیزی که واقعا نیاز دارید یک گوشه امن است ، جایی که به

شما به جای هیجان و تحریک ، استراحت و آرامش می دهد. یکی از بزرگ ترین هدیه هایی که می توانید به خودتان دهید ،

رختخوابی به دور از هر گونه سرو صدا و استرس دنیای بیرون می باشد که در جایی خلوت و آرام قرار دارد ، جایی که شما واقعا نمی خواهید

چشم تان و ذهن تان درگیر چیزی شود.

 

 

bedroom1

اتاق خواب کوچک ، مناسب و ایده آل می باشد چون انرژی آن آرام تر و متعادل تر وهر چیزی که شاید

بر وضعیت خواب شما اثر بگذارد کمنر است.

تمام لباس هایی که در طول روز پوشیده اید و از دنیای بیرون انرژی گرفته اند را به اتاق دیگر و یا کمد

مخصوص لباس ها منتقل کنید.

استفاده از رنگ های سفید و کرم روشن در اتاق خواب ، سبب آرامش بخش شدن آن می شود ،

استفاده از رنگ های طبیعی مانند : رنگ های استخوانی دیوارها و قاب های چوبی کرم باعث به

وجود آمدن آرامش در اتاق خواب می شود.

bedroom2

بهتر است میان زمان استراحت شخصی و کار ، مرزی محکم و جدی قائل شوید.

مسایل مربوط به کار و یا پرونده کارهای ناتمام نباید پیش از خوابیدن در جلو دید شما قرار گیرد.

ناحیه اطراف رخت خوابتان باید خالی باشد تا مرز مهمی بین استراحت شخصی و انرژی های دیگر

ایجاد شود و شما را اجبارا از فعالیت روزانه جدا کند.

bedroom3

اتاق خوابتان را به یک مامن تبدیل کنید تا مکانی برای بازسازی شما شود.استراحت نیاز به خطوط نرم و

اشکال لطیف دارد.

تابلوهای هنری و تزئیناتی که تیز ، زاویه دار و یا ناراحت کننده اند را از چیدمان اتاقتان بیرون بگذارید.

از بالش های نرم ، پرده های پر چین و چیزهای دلخواه استفاده نمایید تا آرامش بار بیاورد.

تغییر شکل یک اتاق کوچک به محل استراحت خصوصی آسان تر است زیرا نه تنها دنج تر بلکه اندازه آن مانع

تبدیل آن به مرکز فعالیت می شود.

ویژگی های اتاق خواب مناسب طبق قوانین فنگ شویی در طراحی داخلی۲

ویژگی های اتاق خواب مناسب طبق قوانین فنگ شویی در طراحی داخلی۳

ارسال یک دیدگاه