طراحی اتاق کودکان با روش های ساده بر اساس قوانین فنگ شویی ۲

0
675
kid-room-2

طراحی اتاق کودکان با روش های ساده بر اساس قوانین فنگ شویی۲

وسایل اتاق را طوری بچینید تا فرزندتان در اتاق خوابش از روی تخت آن ها را ببیند ،

این به آن ها احساس امنیت بیشتری می دهد.

حتی در یک اتاق کوچک ، در نظر داشته باشید پرده ای آویزان کنید تا تخت خواب ( محل آرامش )

را از محل فعال تر و خلاق تر بازی جدا کنید تا آشفتگی را در نیروی حیات بخش خواب کاهش دهد و

در نتیجه انرژی و سرزندگی را در فرزندتان افزایش دهد.

حالت عمودی کمدهای بلند ، قفسه ها و خطوط در این تصویر ، رشد صعودی کودک را تقویت خواهد کرد.

جهت پروراندن فعالیت و همچنین خواب کودک ، مراقب اتاق او باشید ، رنگ آبی ممکن است خیلی

سرد باشد، به ویژه اگر اتاق رو به شمال بوده و نور کمی دریافت می کند ، رنگ آبی ممکن است

کودک را درون گرا کند.

 

kid-room-2

رنگ دیوار و پارچه های به کار رفته که ترکیبی از آبی سرد با رنگ های گرم تر ، به خاطر نیاز کودک به

ثبات و نظم خوب است.

اثاثیه و اسباب بازی ها بسیار منظم و بازتاب ذهن سازمان یافته است.

اگر برای فرزندانتان مکانی را مشخص کرده اید تا وسایل ارزشمند خود را در آن نگه داری کنند

در واقع آن ها را تشویق کرده اید تا وسایل ارزشمند خود را در آن نگه داری کنند در واقع آن ها را

تشویق کرده اید تا از اموال خود مراقبت کنند و منظم تر باشند.

ترکیب د رخشان لوله های قرمز و قفسه های زرد ترکیب ایده آلی را تشکیل می دهند. به کودکان دسترسی

آسان و فضای منظمی می دهد تا کتاب ها و اسباب بازی شان را در آن نگهداری کنند و اگر چهار چوبی

اساسی ایجاد کنید ، کارها طبیعی تر پیگیری می شوند.

طراحی اتاق کودکان با روش های ساده بر اساس قوانین فنگ شویی۱

طراحی اتاق کودکان با روش های ساده بر اساس قوانین فنگ شویی۳

ارسال یک دیدگاه