تاثیر رنگ آمیزی محیط کار در ایجاد انرژی بر پایه قوانین فنگ شویی

0
988
office-1

تاثیر رنگ آمیزی محیط کار در ایجاد انرژی بر اساس قوانین فنگ شویی

رنگ ها ابزار قدرتمندی برای تغییر انرژی در محیط اطراف هستند. برای این که آینده خوبی

را در پیش رو داشته باشید ، یاد بگیرید که چگونه از مفاهیم ارزنده فنگ شویی که در پس رنگ ها

پنهان شده است ، استفاده کنید.

رنگ سبز

رنگ گیاهان و گل ها است. این رنگ سبب پیشرفت شما در کارتان می شود و اثرات آرامش بخش

بر روی شما باقی می گذارد.

office-1

رنگ سیاه

رنگ سیاه فعالیت و جنبش شما را در زندگی افزایش می دهد و به ارتباطات ،

استحکام می بخشد.

همچنین این رنگ ، تمرکز ذهنیتان را افزایش می دهد و شما را در گرفتن تصمیمات درست و

متفکرانه یاری می دهد.

رنگ قرمز

رنگ قرمز ، فرصت های عالی ، شهرت و شادی را یه همراه می آورد. بیشتر افرادی که در زمینه

فنگ شویی کار می کنند در محل کارشان برای مهر کردن از استامپ های قرمز و جوهر قرمز

استفاده می کنند.

قرمز حوادث بد را از شما دور می کند و انرژی مثبت اطرافتان را افزایش می دهد.

office-4

رنگ سفید

رنگ سفید موفقیت و فراوانی را به سوی شما دعوت می کند و اثر آرامش بخش زیادی به همراه دارد.

سفید ، اراده ، نظم و ترتیب و تمرکز را در شما افزایش می دهد.

رنگ زرد و رنگ قهوه ای

این دو رنگ رنگ های خاکی هستند. آن ها استواری شما را در برابر مشکلات افزایش می دهند و

به شما کمک می کنند که محکم در برابر آن ها ایستادگی کنید.

رنگ زرد سمبل آفتاب است و گرمی و طراوت اطراف شما را افزایش می دهد و احساس خوش بینی

را در شما تقویت می کند.

با اضافه کردن این رنگ ها در محل کارتان ، احساس آزادی و راحتی می کنید. برای این که متوجه شوید

که کجا و چگونه از این رنگ ها استفاده کنید ، نقشه باگوآی محل کار و نقشه موفقیت میز کار را دوباره چک کنید.

office-3

ارسال یک دیدگاه