ارگونومی و بهینه سازی طراحی داخلی

0
760
behine1

در ارگونومی و بهینه سازی طراحی داخلی بر اساس تناسبات انسانی

واژه ارگونومی ( Ergonomy ) از ترکیب دو کلمه یونانی  ” ergon”  به معنای  کار و ” nomos”  به معنای  قانون طبیعی

تشکیل شده است.

علاوه بر این ، ارگونومی را شاخه ای از علوم  کاربردی می دانند  که به بررسی رابطه انسانی با محیط کاری می پردازد.

طراحی و ارزیابی کارها ، محصولات ، محیط و سیستم کاری اپراتور ، برای سازگار ساختن آنها با نیازها ، توانایی ها و

محدودیت های افراد از وظایف یک ارگونومیست برآورد می شود.

در عین حال باید به این نکته اشاره داشت :

ارگونومی کوششی در جهت تناسبات کار با انسان ،

در نظر گرفته می شود.

هدف اصلی از این علم :

بهبود بخشیدن به نحوه کار ، روش ها و وسایل کار  و انطباق بخشیدن آنها با خصوصیات  روانی و بدن انسان است

که در بستر همین انطباق است که با طراحی داخلی و دکوراسیون  ارتباط دارد ،

چنانچه بی انطباق دکوراسیون داخلی و نحوه ساخت و چینش عناصر فضاهای داخلی ،

نمی توان انتظار داشت که بهترین پاسخ به نیاز های بدنی و روحی کاربران از فضاهای داخلی ، داده شود

تا افزایش بهره وری و راندمان کار در محیط های داخلی فراهم آورده شود..

behine1

ارگونومی به عنوان رشته ای از علوم  که با بدست آوردن بهترین ارتباط میان انسان و فضاهای داخلی ، مرتبط است ،

تعریف  می شود.

ارگونومی با ارزیابی قابلیت ها  و محدودیت های انسان ( بیومکانیک و آنتروپومتری ) ، استرس های کاری و محیطی

( فیزیولوژی کار و روان شناسی صنعتی ) ، نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان ( بیومکانیک ) ،

احتیاط ( روانشناسی صنعتی ) ، خستگی ( فیزیولوژی کار  و  روانشناسی صنعتی ) ، طراحی و آموزش و

طراحی ایستگاه کاری و ابزارها ( آتروپومتری و مهندسی ) ، سر و کار دارد.

متخصصان ارگونومی تلاش می کنند تا با ایجاد تغییرات مطلوب  در سیستم های کاری از طریق جایگزینی تجهیزات ،

کنترل فاکتورهای فیزیکی  ( دما ، نور ارتعاش و صدا ) ، چیدمان صحیح ابزارهای مورد نیاز و کیفیت زندگی کاربران

را ارتقا بخشد.

ارگونومی در حقیقت ترکیبی است از رشته های بیومکانیک ، فیزیولوژی ، آنتروپومتری و روانشناسی که به بررسی

تناسب محیط  و فضای داخل با شرایط و تناسبات انسانی می پردازد.

رعایت دقیق  اصول مهندسی فاکتورهای انسانی ، نه تنها به انگیزش کاربران در استفاده و کاربست فضا می انجامد ،

بلکه استفاده بهینه از فضاهای زندگی (داخلی ) را نیز به دنبال دارد.

بی توجهی به اصول ارگونومیک در طراحی فضاهای زندگی و حتی محیط اداری – کاری ، می تواند سلامتی انسان

را باخطرات جدی مواجه سازد و به طوری که امروزه آسیب های ناشی از شرایط کاری نامناسب  از مهمترین

تهدیدات علیه ایمنی شغلی کارکنان محسوب می شود.

 

ارسال یک دیدگاه